Regulamin

Liga Heroes - regulamin

Wstęp

 • Liga Heroes to liga otwarta w grę: Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss, organizowana przez Komitet Centralny Ligi (‘KC’).
 • Tabela oraz terminarz spotkań dostępne są na oficjalnym Discordzie Ligi
 • Terminarz spotkań jest z góry ustalony, mecze powinny zostać rozegrane w podanym przedziale datowym dla danej kolejki. Za specjalną zgodą Komitetu Centralnego Ligi możliwe jest przeniesienie meczu na inny termin.
 • Oficjalną formą komunikacji pomiędzy graczami oraz z sędziami ligi jest Discord Ligi Heroes.
 • Uczestnictwo w lidze jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, warunkiem jest dołączenie do discorda Ligi oraz deklaracja chęci uczestniczenia w lidze do dn. 23.08.2020r. do godziny 23:59 z zastrzeżeniem dołączenia/usunięcia z ligi w terminie późniejszym.
 • W przypadku wykrycia jakiejkolwiek próby oszustwa, które ma wpływ na przebieg ligi (próba użycia cheatów, niestandardowych bugów i glitchy gry, próby ustawiania meczów) Komitet Centralny Ligi zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego gracza z ligi.
 • Każdy z uczestników, na wyraźną prośbę Komitetu Centralnego Ligi, może zostać sprawdzony przez HotA Lobby Administration pod kątem stosowania się do regulaminu.
 • Obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania szacunku do drugiego gracza w trakcie gry, a także w obrębie kanałów informacyjnych Ligi w całym trakcie jej trwania.

Przebieg Ligi Heroes.

 • Liga rozgrywana jest na 5 szablonach w każdej z dwóch faz ligi - są to szablony h3dm1 (szablon główny ligi), 6lm10a, Nostalgia, mt_Firewalk1.6d, mt_mp. Liga przeprowadza swoje rozgrywki na najnowszych wersjach szablonów. Jeśli szablon dostaje aktualizację w trakcie trwania sezonu, gracze są zobowiązani do rozpoczęcia nowej kolejki ze zmienioną wersją szablonu. Przy porozumieniu obu graczy, można grać używając starych wersji szablonów.
 • Mecze są rozgrywane na najnowszych wersjach HotA oraz HD Moda.
 • Liga dzieli się na fazę zasadniczą i fazę mistrzowską, zwaną dalej „Grupą Mistrzów” bądź “Ligą Mistrzów”.
 • Przed fazą zasadniczą zawodnicy zostaną rozdzieleni do poszczególnych dywizji, z uwzględnieniem w przypadku graczy z pierwszego sezonu jego wyniku. O przydzieleniu graczy dołączających do trzeciego sezonu decyduje Komitet Centralny Ligi posiłkując się wypełnionymi ankietami uczestnictwa.
 • Faza zasadnicza ligi rozgrywana jest w systemie każdy z każdym w formacie BO1 w każdej z dywizji, do której zostaną przydzieleni gracze. Termin rozegrania każdej kolejki to 14 dni z możliwością przedłużenia po porozumieniu z KC. Faza zasadnicza rozgrywana jest od dnia 07.09.2020r. Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis - 1 punkt, za porażkę - 0 punktów.
 • System awansów i spadków reguluje osobny dokument: [LINK]
 • Ten sam dokument reguluje kwestię przydzielenia poszczególnych graczy do “Grupy Mistrzów”. Termin rozegrania każdej kolejki każdy z każdym to 14 dni z możliwością przedłużenia za porozumieniem z KC.
 • W przypadku jednakowej ilości punktów na zakończenie fazy zasadniczej o kolejności miejsc decyduje bezpośrednie spotkanie.
 • Zostaje ogłoszona comiesięczna weryfikacja graczy aktywnych. Będzie ona dokonywana w ostatnim dniu każdego miesiąca. Dodatkowo, trzy nierozegrane mecze w sezonie skutkują dyskwalifikacją z Ligi.
 • W przypadku gdy kilku graczy będzie miało taki sam dorobek punktowy zostanie rozegrany tie-breaker na szablonie h3dm1. Dotyczy miejsc premiowanych awansem do wyższej dywizji lub decydujących o miejscach spadkowych.
 • W przypadku wycofania się/usunięcia zawodnika z rozgrywek, obowiązuje zapis prawny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Stanowi on, iż wyniki meczów takiego gracza NIE SĄ anulowane w przypadku, kiedy wycofujący się zawodnik rozegra >=50% meczów w sezonie. Jeśli dorobkiem gracza było mniej niż 50% zaplanowanych spotkań, jego dotychczasowe dokonania są anulowane i rekompensowane walkoverami (nie dotyczy dywizji szwajcarskiej).

Rozgrywka

 • Liga rozgrywana jest w grę Heroes of Might and Magic III wraz z dodatkiem HD mod oraz najnowszą wersją Horn of the Abyss. Mecze powinny się odbywać za pośrednictwem dostępnego w dodatku HotA lobby. W przypadku gdy lobby nie jest dostępne, mecz można rozegrać za pośrednictwem Hamachi, Game Rangera albo Team Viewera.
 • W przypadku braku porozumienia graczy co do trybu punktowego rozgrywek, obowiązuje gra w systemie nierankingowym HotA Lobby.
 • Osoba zakładająca grę nazywana będzie dalej gospodarzem, osoba dołączająca - gościem.
 • Gość wybiera cyfrę 0 albo 1. Gospodarz wykonuje rzut monetą (opcja dostępna w zakładce PVP-options). Zwycięzca rzutu monetą rozpoczyna eliminację szablonów, przegrany rzutu monetą eliminuje drugi i trzeci szablon, następnie zwycięzca wybiera szablon, który będzie grany.
 • (Nie dotyczy mirrorów) Wybór miast następuje przez kliknięcie Random Town vs Random Town (opcja dostępna w zakładce PvP-options). Gracz, który wygrał rzut monetą decyduje jako pierwszy o ponownym wylosowaniu miast, następnie to prawo przysługuje zawodnikowi, który przegrał rzut monetą (Roll kosztuje 500 sztuk złota, oraz można zbanować od 0 do 2 spośród miast w wylosowanej parze). Możliwa jest tylko jedna wymiana miast z każdej ze stron.
 • Licytację o miasto oraz o kolor rozpoczyna gracz, który wygrał rzut monetą. Pierwsza licytacja odnosi się do miast, druga natomiast do koloru (startowa minimalna wartość w licytacji to 100 sztuk złota).
 • Na szablonach h3dm1 oraz mt_Firewalk1.6d, gospodarz losuje miasto poprzez kliknięcie Random Town (opcja dostępna w zakładce PvP-options).
 • (h3dm1/mt_Firewalk1.6d) Możliwa jest pojedyncza wymiana miasta za opłatą 500 sztuk złota. Gracz, który wygrał rzut monetą decyduje o zbanowaniu wylosowanego miasta
 • (h3dm1/mt_Firewalk1.6d) Licytację o kolor rozpoczyna zawodnik, który wygrał rzut monetą. Zwycięzca licytacji wybiera kolor. Czerwony gracz banuje do trzech bohaterów (jeśli w karczmie pierwszego dnia pojawi się wraz z wojskiem którykolwiek z nich następuje restart techniczny). Niebieski gracz z kolei ma prawo do wybrania bohatera startowego jako pierwszy. Premia startowa jest losowa.
 • W fazie “Grupa Mistrzów” wybór szablonów wygląda w sposób następujący: Zwycięzca rzutu monetą banuje jako pierwszy, przeciwnik banuje kolejny. Wygrany wybiera grany szablon, z kolei przeciwnik wybiera z pozostałych dwóch szablonów ten, na którym zostanie rozegrany następny mecz. W przypadku remisu, mecz decydujący grany jest na ostatnim dostępnym szablonie. Termin na rozegranie meczu to 14 dni z możliwością przedłużenia po porozumieniu z KC.
 • Na mapie mt_MP obowiązuje licytacja tzw. ‘piłkarska’. Wygrany licytacji wybiera startowego bohatera (bez dodatkowych banów) ALBO kolor, przegrany licytacji wybiera ten drugi atrybut. Premia startowa jest losowa.
 • Dywizja 6. “Octavia” rozgrywa 13 spotkań systemem szwajcarskim.

Szablony

Nostalgia

 • Rozmiar mapy: XL+U
 • Podziemia: Tak
 • Gracze ludzcy: 2
 • Gracze komputerowi: 6
 • Drużyny: Brak drużyn
 • Typ drogi: Tylko szybkie drogi (opcja ostatnia z prawej).
 • Woda: Brak
 • Siła potworów: Silne
 • Poziom trudności: 160%
 • Zasady turniejowe (tournament rules): Tak
 • Chronione zapisy: Tak
 • Wystartuj czasomierz po wciśnięciu OK: Tak
 • Zegar: Szachowy, 19:00+08:00+02:00 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy zegar można dostosować).
 • Tury jednoczesne: Tak, do 123 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy długość tur jednoczesnych można dostosować).
 • Neutralna walka PvP: Nie
 • Red rush: Dozwolony
 • Dodatkowe zasady: Wybór miast dla graczy komputerowych odbywa się naprzemiennie. Pierwsze miasto wybiera gracz niebieski, potem czerwony itd. aż do wyczerpania graczy komputerowych. Żadne miasta nie mogą się powtarzać.
 • Omijanie Guardów: dozwolone.
 • Restarty : 2x 111 / 1x 112


h3dm1

 • Rozmiar mapy: L+U
 • Podziemia: Tak
 • Gracze ludzcy: 2
 • Gracze komputerowi: 0
 • Drużyny: Brak drużyn
 • Typ drogi: Tylko średnie drogi (opcja środkowa).
 • Woda: Brak
 • Siła potworów: Silne
 • Poziom trudności: 160%
 • Zasady turniejowe (tournament rules): Tak
 • Chronione zapisy: Tak
 • Wystartuj czasomierz po wciśnięciu OK: Tak
 • Zegar: Szachowy, 21:00+08:00+02:00 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy zegar można dostosować).
 • Tury jednoczesne: Tak, do 117 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy długość tur jednoczesnych można dostosować).
 • Neutralna walka PvP: Nie
 • Red rush: Dozwolony
 • Restarty: 1x111
 • Omijanie Guardów: Dozwolone


6lm10a

 • Rozmiar mapy: XL+U
 • Podziemia: Tak
 • Gracze ludzcy: 2
 • Gracze komputerowi: 6
 • Drużyny: Brak drużyn
 • Typ drogi: Tylko średnie drogi (opcja środkowa).
 • Woda: Brak
 • Siła potworów: Silne
 • Poziom trudności: 160%
 • Zasady turniejowe (tournament rules): Tak
 • Chronione zapisy: Tak
 • Wystartuj czasomierz po wciśnięciu OK: Tak
 • Zegar: Szachowy, 19:00+08:00+02:00 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy zegar można dostosować).
 • Tury jednoczesne: Tak, do 122 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy długość tur jednoczesnych można dostosować).
 • Neutralna walka PvP: Nie
 • Red rush: dozwolony
 • Dodatkowe zasady: Wybór miast dla graczy komputerowych jest całkowicie losowy.
 • Omijanie Guardów: Dozwolone
 • Restarty: 2x111 albo 112


mt_MP

 • Rozmiar mapy: M+U
 • Podziemia: Tak
 • Gracze ludzcy: 2
 • Gracze komputerowi: 0
 • Drużyny: Brak drużyn
 • Typ drogi: Tylko średnie drogi (opcja środkowa).
 • Woda: Brak
 • Siła potworów: Silne
 • Poziom trudności: 130%
 • Zasady turniejowe (tournament rules): Tak
 • Chronione zapisy: Tak
 • Wystartuj czasomierz po wciśnięciu OK: Tak
 • Zegar: Szachowy, 14:00+07:00+02:00 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy zegar można dostosować)
 • Tury jednoczesne: Tak, do 117 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy długość tur jednoczesnych można dostosować).
 • Neutralna walka PvP: Nie
 • Red rush: dozwolony
 • Omijanie Guardów: Dozwolone
 • Restarty: 1x111


mt_Firewalk 1.6d (2p; XL+U)

 • Rozmiar mapy: XL
 • Podziemia: Tak
 • Gracze ludzcy: 2
 • Gracze komputerowi: 2
 • Drużyny: 0
 • Typ drogi: Tylko najlepsze drogi (opcja po prawej stronie).
 • Woda: Brak
 • Siła potworów: Silne
 • Poziom trudności: 130%
 • Zasady turniejowe (Tournament Rules): Tak
 • Chronione zapisy: Tak
 • Wystartuj czasomierz po wciśnięciu OK: Tak
 • Zegar: Szachowy, 21:00+08:00+02:00 (po wyraźnej zgodzie obu graczy zegar można dostosować).
 • Tury jednoczesne: Tak, do 117 (po wyraźnej zgodzie obu graczy długość tur jednoczesnych można dostosować).
 • Neutralna walka PvP: Nie
 • Red rush: dozwolony
 • Omijanie Guardów: Niedozwolone omijanie jakichkolwiek guardów.
 • Pobierz: Link
 • Restarty:1x111

Restarty

 • Pierwszą decyzją o restarcie podejmuje gracz czerwony, a następnie gracz niebieski. (Jeśli nastąpi sytuacja, gdzie gracz niebieski, nie wzbudzając podejrzeń czerwonego, odda turę z chęcią restartu, a następnie gracz czerwony odda turę i nastąpi kolejny dzień, gracz niebieski jest w obowiązku napisania decyzji o restarcie w czasie 5 sekund od zakończenia tury. Po tym czasie gracz niebieski jest zobowiązany do grania mapy).
 • Graczom przysługują tzw. Restarty techniczne. Restarty techniczne są dostępne, gdy mapa jest zbugowana, brakuje przejścia do kolejnych stref, w strefie startowej nie ma żadnego miasta czy sytuacji, gdzie na jedynej drodze stoi strażnik, który uniemożliwia dalszą eksplorację mapy czy rozwój.
 • Jeżeli nieomijalny strażnik blokujący drogę, nie pozwala na zabicie go bez utraty 75% dostępnego wojska, gracz może zadecydować o restarcie technicznym. W razie przypadków, gdzie gracze nie mogą dojść do porozumienia, należy zrobić zrzut ekranu bądź nagranie i skonsultować się z organizatorami turnieju.
 • Fight Misplaced Guard (FMG). Jeśli stwory broniące jakiegoś obiektu są źle wygenerowane (można je ominąć, przejść obok nich) należy z nimi walczyć przed podniesieniem obiektu bądź wejściem do nowej strefy.

Zakończenie gry

 • Po rozegraniu gry, przegrany gracz wpisuje “gg”, jest to jednoznaczne z przyznaniem porażki oraz dowodem w trakcie pisania sprawozdania z meczu.
 • Raport ze spotkania należy składać na Discordzie Ligi Heroes, w odpowiednim dla danej dywizji sub-kanale w dziale RAPORTY. Musi on zostać potwierdzony przez przeciwnika lub sędziego.
 • Po zakończeniu meczu, gracze są zobowiązani do podania haseł, które chronią zapisy gry.

Zasady fair-play

 • Korzystanie z pomocy zewnętrznych programów jest dozwolone, o ile nie ingeruje bezpośrednio w grę (odczyt danych nie jest zautomatyzowany, a dzieje się przez gracza) oraz nie dostarcza graczowi informacji nieosiągalnych konwencjonalnie, w grze. Oznacza to, że dopuszczone jest:
 • Używanie zbiorów informacji o grze, mechanice, statystykach potworów etc.
 • Oglądanie filmików i klipów z gier innych graczy, do powtarzania ruchów (np. schematyczne walki, jak churchyard).
 • Tworzenie i przeglądanie zrzutów ekranu podczas gry, tak samo jak (swojej) transmisji.
 • Otwieranie drugiej instancji Heroesów w drugim oknie.
 • Liczenie z użyciem kalkulatorów (guardów, damage’u, prostych etc.).
 • Niedopuszczalne jest używanie wyżej nieujętych narzędzi, w szczególności:
  • Narzędzi do podglądu terenu bitwy, obecności up-stacka, drzewka rozwoju bohaterów
  • Podglądanie transmisji przeciwnika bądź retransmisji organizowanej przez Ligę, podglądanie sejwów i wygenerowanej mapy
 • W przypadku braku pewności co do legalności używania danego narzędzia, gracz proszony jest o kontakt z Komitetem Centralnym.

Dodatkowe zastrzeżenia:

 • Graczy obowiązuje wzajemny szacunek pod względem używania zasobu timera w przypadkach, kiedy się on zatrzymuje (walka PvP/okres przed zaakceptowaniem tury). Odejście od komputera na dłuższą chwilę powinno być sygnalizowane przeciwnikowi, a używanie zatrzymanego czasu mieścić się w szeroko rozumianych normach dżentelmeńskiego współzawodnictwa (oraz zasad HotA lobby, które nakazują wykonanie ruchu w ciągu 10 minut od zatrzymania zegara).
 • Obowiązuje zakaz gry drużynowej w rozumieniu przejęcia operowania kursorem przez postronnego gracza. W przypadku, kiedy gracz zmuszony jest rozegrać swój mecz z towarzystwie postronnych graczy Heroes 3 (meetup klanowy w trakcie zaplanowanej rozgrywki czy używanie cudzego sprzętu), należy zgłosić taki stan rzeczy przed meczem Komitetowi Centralnemu. Wszelkie wątpliwości co do samodzielności gry będą rozstrzygane przez Komitet i mogą skutkować ukaraniem gracza, który posiłkuje się grą innych osób, a także podpowiadające osoby, o ile grają w Lidze Herosów.
 • Graczy transmitujących swoje rozgrywki (streamerów) prosi się o nie nadmierne korzystanie z pomocy czatu. Dozwolone jest czytanie i interakcja z czatem, lecz współpraca z nim powinna odbywać się w granicach dżentelmeńskiej przyzwoitości. Tyczy się to szczególnie momentów, w którym zegar się zatrzymuje (walka PvP; przed turą)
 • Streamerzy są również proszeni o natychmiastowe usuwanie ze swojego czatu (najlepiej za pośrednictwem moderacji) wszystkich nietrywialnych informacji wyniesionych z transmisji przeciwnika (spoilerów) oraz reagowanie na otrzymywanie takowych informacji timeoutami/banami czatowników, którzy takie niesportowe informacje wynoszą.

W przypadku niejasności regulaminu, należy zgłosić problem do Komitetu Centralnego Ligi na Discord lub bezpośrednio skontaktować się z nimi. Komitet Centralny Ligi zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

31 sierpnia 2020