Regulamin

Liga Heroes - regulamin

Sezon 4 Dokument Ligowy (wielokrotnie przywoływany w regulaminie): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dh437_XXyd7VYT2U81QzvyisQ_-puPebacrScBdr3kM

Wstęp

 • Liga Heroes to liga otwarta w grę: „Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss”; organizowana przez Komitet Centralny Ligi (pot. Krąg Druidów) ‘KC’.
 • Wspominając każdorazowo Komitet Centralny ‘KC’ w późniejszych dekretach, ustaleniach, decyzjach oznaczać to będzie jednogłośną decyzję lub dekret wszystkich jego członków.
 • Tabela wyników wraz z terminarzem spotkań dostępne są na oficjalnym Discordzie: https://discord.gg/h5EzYBVQD4
 • Terminarz spotkań jest z góry ustalony, mecze powinny zostać rozegrane w podanym przedziale datowym dla danej kolejki. Za specjalną zgodą ‘KC’ możliwe jest przeniesienie meczu na inny termin.
 • Oficjalną formą komunikacji pomiędzy graczami oraz z sędziami ligi jest Discord Ligi Heroes.
 • Uczestnictwo w lidze jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem niniejszego regulaminu - warunkiem jest dołączenie do discorda Ligi oraz deklaracja chęci uczestnictwa w lidze do wyznaczonej daty
 • (15.05.2021 r. Sezon 4 (IV): https://liga-heroes.pl/division) wraz z zastrzeżeniem dołączenia i/lub usunięcia z ligi w terminie późniejszym. Termin dołączenia nie obowiązuje Dywizji Szwajcarskiej (tzw. Octavia).
 • W przypadku wykrycia jakiejkolwiek próby oszustwa, które mają nawet najmniejszy wpływ na przebieg ligi (próba użycia cheatów, niestandardowych bugów i glitchy gry, próby ustawiania meczów) ‘KC’ zastrzega sobie prawo do ukarania takiego gracza punktowo lub usunięcia go z ligi.
 • Jeśli gracz poszkodowany podejmie decyzję dalszej gry nie będzie mógł wówczas kwestionować finalnego wyniku spotkania
 • Każdy z uczestników, na wyraźną prośbę Komitetu Centralnego Ligi, może zostać sprawdzony przez ‘Administrację HotA Lobby’ pod kątem kierowania oraz stosowania się do regulaminu.
 • Fair play obowiązuje statutowo każdego gracza mówiąc jasno, iż zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę.
 • Obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania szacunku do drugiego gracza w trakcie gry, a także w obrębie kanałów informacyjnych Ligi w całym trakcie jej trwania.
 • Liga podzielona jest na tzw. „dywizje”, wewnątrz których rozgrywają się spotkania.
 • Dywizje ułożone są w „poziomy” (od 1 do 7), które odpowiadać mają poziomowi zaawansowania znajdujących się w nich graczy. Szczegółowy format Ligi (w bieżącym sezonie) dostępny jest w Dokumencie Ligowym powyżej ~Sezon 4 (IV).

1. Przebieg Ligi Heroes.

 • Liga rozgrywana jest na 5 szablonach w każdej z dwóch faz ligi.
 • Szablony wewnątrz poziomów (1-7) nie są wszędzie jednakowe.
 • Całą Ligę obowiązują:
  1. h3dm1
  2. 6lm10a
  3. Nostalgia
  4. mt_Firewalk 1.6*
  5. Piąty szablon wybierany był metodą głosowania w dniach po upływie terminu rejestracji ligowej przez graczy każdej dywizji (informacja ta również zawarta jest w dokumencie formatu ligowego we wstępie regulaminu).
  6. *Jeśli nie postanowiono inaczej, Liga przeprowadza swoje rozgrywki na najnowszych wersjach szablonów. Jeśli szablon dostaje aktualizację w trakcie trwania sezonu, gracze są zobowiązani do rozpoczęcia nowej kolejki ze zmienioną wersją szablonu.
 • Liga dzieli się na fazę zasadniczą i fazę mistrzowską, zwaną dalej „Grupą Mistrzów” bądź “Ligą Mistrzów”.
 • Przed fazą zasadniczą zawodnicy zostaną rozdzieleni do poszczególnych dywizji, z uwzględnieniem w przypadku graczy z poprzedniego sezonu jego wyniku. O przydzieleniu graczy dołączających do następnego sezonu decyduje ‘KC’ posiłkując się wypełnionymi ankietami uczestnictwa.
 • Faza zasadnicza ligi rozgrywana jest w systemie każdy z każdym w formacie BO1 w każdej z dywizji, do której zostaną przydzieleni gracze. Termin rozegrania każdej kolejki to 14 dni z możliwością przedłużenia po porozumieniu z ‘KC’.
 • Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis - 1 punkt, za porażkę - 0 punktów.
 • System awansów i spadków reguluje Dokument Ligowy podlinkowany we wstępie.
 • Ten sam dokument reguluje kwestię przydzielenia poszczególnych graczy do “Grupy Mistrzów”. Termin rozegrania każdej kolejki każdy z każdym to 14 dni z możliwością przedłużenia za porozumieniem z ‘KC’. W dywizji 1 (Grindan) czas na rozgrywkę do 10 dni.
 • Ten sam dokument reguluje kwestię baraży między zawodnikami (rozgrywanych po zakończeniu fazy zasadniczej, równolegle z “Ligą Mistrzów”)
 • W przypadku jednakowej ilości punktów na zakończenie fazy zasadniczej o kolejności miejsc decyduje bezpośrednie spotkanie.
 • W przypadku gdy kilku graczy będzie miało taki sam dorobek punktowy zostanie rozegrany tie-breaker na szablonie h3dm1. Dotyczy miejsc premiowanych awansem do wyższej dywizji lub decydujących o miejscach spadkowych.
 • Trzy nierozegrane mecze w sezonie z rzędu, lub pięć w sezonie skutkują dyskwalifikacją z Ligi.
 • Wycofanie się w trakcie trwania sezonu jest oczywiście możliwe (nie mogłoby być inaczej) lecz gracze którzy wycofali się z rozgrywek w ich trakcie więcej niż pierwszy raz, mogą nie być dopuszczeni do przyszłych sezonów Ligi.
 • W przypadku wycofania się/usunięcia zawodnika z rozgrywek, wyniki meczów takiego gracza NIE SĄ anulowane w przypadku, kiedy wycofujący się zawodnik rozegra >=50% meczów w sezonie. Jeśli dorobkiem gracza było mniej niż 50% zaplanowanych spotkań, jego dotychczasowe dokonania są anulowane i rekompensowane walkoverami (nie dotyczy dywizji szwajcarskiej). W owe 50% spotkań nie wliczają się wygrane walkoverami po rezygnacjach innych graczy.

2. Rozgrywka

 • Liga rozgrywana jest w grę Heroes of Might and Magic III wraz z dodatkiem HD mod oraz najnowszą wersją Horn of the Abyss. Mecze powinny się odbywać za pośrednictwem dostępnego w dodatku HotA lobby. W przypadku gdy lobby nie jest dostępne, mecz można rozegrać za pośrednictwem Hamachi, Game Rangera albo Team Viewera.
 • W przypadku braku porozumienia graczy co do trybu punktowego rozgrywek, obowiązuje gra w systemie nierankingowym HotA Lobby.
 • Osoba zakładająca grę nazywana będzie dalej gospodarzem, osoba dołączająca - gościem.
 • Gość wybiera cyfrę 0 albo 1. Gospodarz wykonuje rzut monetą (opcja dostępna w zakładce PVP-options). Zwycięzca rzutu monetą rozpoczyna eliminację szablonów, przegrany rzutu monetą eliminuje drugi i trzeci szablon, następnie zwycięzca wybiera szablon, który będzie grany [zasada ABBA].
 • W fazie “Grupa Mistrzów” oraz fazie baraży, wybór szablonów wygląda w sposób następujący: Zwycięzca rzutu monetą banuje jako pierwszy, przeciwnik banuje kolejny. Wygrany wybiera grany szablon, z kolei przeciwnik wybiera z pozostałych dwóch szablonów ten, na którym zostanie rozegrany następny mecz. W przypadku remisu, mecz decydujący grany jest na ostatnim dostępnym szablonie.
 • Dywizja Szwajcarska. “Octavia” rozgrywa 13 spotkań systemem szwajcarskim.
 • 2.1 Dla map nie-mirrorowych (6lm10a, Nostalgia, Mini-Nostalgia)

 • Wybór miast następuje przez kliknięcie Random Town vs Random Town (opcja dostępna w zakładce PvP-options). Gracz, który wygrał rzut monetą decyduje jako pierwszy o ponownym wylosowaniu miast, następnie to prawo przysługuje zawodnikowi, który przegrał rzut monetą (Roll kosztuje 500 sztuk złota, oraz można zbanować od 0 do 2 spośród miast w wylosowanej parze). Możliwa jest tylko jedna wymiana miast z każdej ze stron.
 • Licytację o miasto oraz o kolor rozpoczyna gracz, który wygrał rzut monetą. Pierwsza licytacja odnosi się do miast, druga natomiast do koloru (startowa minimalna wartość w licytacji to 100 sztuk złota).
 • 2.2 Dla klasycznych map typu mirror (h3dm1, mt_Firewalk1.6, mt_Andromeda)

 • Gospodarz losuje miasto poprzez kliknięcie Random Town (opcja dostępna w zakładce PvP-options).
 • Możliwa jest pojedyncza wymiana miasta za opłatą 500 sztuk złota. Gracz, który wygrał rzut monetą pierwszy decyduje o zbanowaniu wylosowanego miasta.
 • Licytację o kolor rozpoczyna zawodnik, który wygrał rzut monetą. Zwycięzca licytacji wybiera kolor. Czerwony gracz banuje do trzech bohaterów (jeśli w karczmie pierwszego dnia pojawi się wraz z wojskiem którykolwiek z nich, następuje restart techniczny). Niebieski gracz z kolei ma prawo do wybrania bohatera startowego jako pierwszy. Premia startowa jest losowa.
 • 2.3 Dla mapy mt_MP

 • Na mapie mt_MP obowiązuje licytacja tzw. ‘piłkarska’. Wygrany licytacji wybiera startowego bohatera (bez dodatkowych banów) ALBO kolor, przegrany licytacji wybiera ten drugi atrybut. Premia startowa jest losowa.

3. Szablony

 • Na każdym szablonie red rush jest dozwolony. W celu większej przejrzystości, ustawienia szablonów można również znaleźć w dokumencie ligowym we wstępie.
 • Szablony mt_Firewalk1.6 (wersja d bądź e) oraz mt_MP nie są wbudowane w dodatek HotA ani HDmod. Pobrać można je stąd:

  • Nostalgia
  • Rozmiar mapy: XL+U
  • Gracze ludzcy: 2
  • Gracze komputerowi: 6
  • Drużyny: Brak drużyn
  • Typ drogi: Tylko szybkie drogi (opcja ostatnia z prawej).
  • Woda: Brak
  • Siła potworów: Silne
  • Poziom trudności: 160%
  • Zasady turniejowe (tournament rules): Tak
  • Chronione zapisy: Tak
  • Zegar: Szachowy, 19:00+08:00+02:00 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy zegar można dostosować).
  • Tury jednoczesne: Tak, do 123 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy długość tur jednoczesnych można dostosować).
  • Neutralna walka PvP: Nie
  • Dodatkowe zasady: Wybór miast dla graczy komputerowych odbywa się naprzemiennie. Pierwsze miasto wybiera gracz niebieski, potem czerwony itd. aż do wyczerpania graczy komputerowych. Żadne miasta nie mogą się powtarzać.
  • Omijanie Guardów: dozwolone.
  • Restarty : 2x 111 / 1x 112

  • h3dm1
  • Rozmiar mapy: L+U
  • Gracze ludzcy: 2
  • Gracze komputerowi: 0
  • Drużyny: Brak drużyn
  • Typ drogi: Tylko średnie drogi (opcja środkowa).
  • Woda: Brak
  • Siła potworów: Silne
  • Poziom trudności: 160%
  • Zasady turniejowe (tournament rules): Tak
  • Chronione zapisy: Tak
  • Zegar: Szachowy, 21:00+08:00+02:00 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy zegar można dostosować).
  • Tury jednoczesne: Tak, do 117 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy długość tur jednoczesnych można dostosować).
  • Neutralna walka PvP: Nie
  • Restarty: 1x111
  • Omijanie Guardów: Dozwolone

  • 6lm10a
  • Rozmiar mapy: XL+U
  • Gracze ludzcy: 2
  • Gracze komputerowi: 6
  • Drużyny: Brak drużyn
  • Typ drogi: Tylko średnie drogi (opcja środkowa).
  • Woda: Brak
  • Siła potworów: Silne
  • Poziom trudności: 160%
  • Zasady turniejowe (tournament rules): Tak
  • Chronione zapisy: Tak
  • Zegar: Szachowy, 19:00+08:00+02:00 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy zegar można dostosować).
  • Tury jednoczesne: Tak, do 122 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy długość tur jednoczesnych można dostosować).
  • Neutralna walka PvP: Nie
  • Dodatkowe zasady: Wybór miast dla graczy komputerowych jest całkowicie losowy.
  • Omijanie Guardów: Dozwolone
  • Restarty: 2x 111 / 1x 112

  • mt_MP
  • Rozmiar mapy: M+U
  • Gracze ludzcy: 2
  • Gracze komputerowi: 0
  • Drużyny: Brak drużyn
  • Typ drogi: Tylko średnie drogi (opcja środkowa).
  • Woda: Brak
  • Siła potworów: Silne
  • Poziom trudności: 130%
  • Zasady turniejowe (tournament rules): Tak
  • Chronione zapisy: Tak
  • Zegar: Szachowy, 14:00+07:00+02:00 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy zegar można dostosować)
  • Tury jednoczesne: Tak, do 116 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy długość tur jednoczesnych można dostosować).
  • Neutralna walka PvP: Nie
  • Omijanie Guardów: Dozwolone
  • Restarty: 1x111

  • mt_Firewalk 1.6d (2p; XL+U)
  • Rozmiar mapy: XL
  • Gracze ludzcy: 2
  • Gracze komputerowi: 2
  • Drużyny: 0
  • Typ drogi: Tylko najlepsze drogi (opcja po prawej stronie).
  • Woda: Brak
  • Siła potworów: Silne
  • Poziom trudności: 130%
  • Zasady turniejowe (Tournament Rules): Tak
  • Chronione zapisy: Tak
  • Zegar: Szachowy, 21:00+08:00+02:00 (po wyraźnej zgodzie obu graczy zegar można dostosować).
  • Tury jednoczesne: Tak, do 117 (po wyraźnej zgodzie obu graczy długość tur jednoczesnych można dostosować).
  • Neutralna walka PvP: Nie
  • Omijanie Guardów: Niedozwolone omijanie jakichkolwiek guardów.
  • Dodatkowe zasady: Wybór miast dla graczy komputerowych jest całkowicie losowy.
  • Restarty:1x111

  • Mini-Nostalgia
  • Rozmiar mapy: L+U
  • Gracze ludzcy: 2
  • Gracze komputerowi: 6
  • Drużyny: Brak drużyn
  • Typ drogi: Tylko średnie drogi (opcja środkowa).
  • Woda: Brak
  • Siła potworów: Silne
  • Poziom trudności: 160%
  • Zasady turniejowe (tournament rules): Tak
  • Chronione zapisy: Tak
  • Zegar: Szachowy, 19:00+08:00+02:00 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy zegar można dostosować).
  • Tury jednoczesne: Tak, do 123 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy długość tur jednoczesnych można dostosować).
  • Neutralna walka PvP: Nie
  • Dodatkowe zasady: Wybór miast dla graczy komputerowych odbywa się naprzemiennie. Pierwsze miasto wybiera gracz niebieski, potem czerwony itd. aż do wyczerpania graczy komputerowych. Żadne miasta nie mogą się powtarzać.
  • Omijanie Guardów: dozwolone.
  • Restarty : 2x 111 / 1x 112

  • mt_Andromeda
  • Rozmiar mapy: XL+U
  • Gracze ludzcy: 2
  • Gracze komputerowi: 6
  • Drużyny: Brak drużyn
  • Typ drogi: Tylko szybkie drogi (opcja ostatnia z prawej).
  • Woda: Brak
  • Siła potworów: Silne
  • Poziom trudności: 160%
  • Zasady turniejowe (tournament rules): Tak
  • Chronione zapisy: Tak
  • Zegar: Szachowy, 20:00+08:30+01:30 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy zegar można dostosować).
  • Tury jednoczesne: Tak, do 123 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy długość tur jednoczesnych można dostosować).
  • Neutralna walka PvP: Nie
  • Dodatkowe zasady: Wybór miast dla graczy komputerowych odbywa się całkowicie losowo.
  • Omijanie Guardów: dozwolone.
  • Restarty : 1x 111

  • mt_Antares
  • Rozmiar mapy: L+U
  • Gracze ludzcy: 2
  • Gracze komputerowi: 6
  • Drużyny: Brak drużyn
  • Typ drogi: Tylko średnie drogi (opcja środkowa).
  • Woda: Brak
  • Siła potworów: Silne
  • Poziom trudności: 160%
  • Zasady turniejowe (tournament rules): Tak
  • Chronione zapisy: Tak
  • Zegar: Szachowy, 20:00+08:30+01:15 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy zegar można dostosować).
  • Tury jednoczesne: Tak, do 115 (Po wyraźnej zgodzie obu graczy długość tur jednoczesnych można dostosować).
  • Neutralna walka PvP: Nie
  • Dodatkowe zasady: Wybór miast dla graczy komputerowych odbywa się całkowicie losowo.
  • Omijanie Guardów: dozwolone.
  • Restarty : 1x 111

4. Restarty

 • Pierwszą decyzją o restarcie podejmuje gracz czerwony, a następnie gracz niebieski. (Jeśli nastąpi sytuacja, gdzie gracz niebieski, nie wzbudzając podejrzeń czerwonego, odda turę z chęcią restartu, a następnie gracz czerwony odda turę i nastąpi kolejny dzień, gracz niebieski jest w obowiązku napisania decyzji o restarcie w czasie 5 sekund od zakończenia tury. Po tym czasie gracz niebieski jest zobowiązany do grania mapy).
 • Graczom przysługują tzw. Restarty techniczne. Restarty techniczne są dostępne, gdy mapa jest zbugowana, brakuje przejścia do kolejnych stref, w strefie startowej nie ma żadnego miasta czy sytuacji, gdzie na jedynej drodze stoi strażnik, który uniemożliwia dalszą eksplorację mapy czy rozwój.
 • Jeżeli nieomijalny strażnik blokujący drogę, nie pozwala na zabicie go bez utraty 75% dostępnego wojska, gracz może zadecydować o restarcie technicznym. W razie przypadków, gdzie gracze nie mogą dojść do porozumienia, należy zrobić zrzut ekranu bądź nagranie i skonsultować się z organizatorami Ligi.
 • Fight Misplaced Guard (FMG). Jeśli stwory broniące jakiegoś obiektu są źle wygenerowane (można je ominąć, przejść obok nich) należy z nimi walczyć przed podniesieniem obiektu bądź wejściem do nowej strefy.

5. Zakończenie gry

 • Po rozegraniu gry, przegrany gracz wpisuje “gg”, jest to jednoznaczne z przyznaniem porażki oraz dowodem w trakcie pisania sprawozdania z meczu.
 • Raport ze spotkania należy składać na Discordzie Ligi Heroes, w odpowiednim dla danej dywizji sub-kanale w dziale RAPORTY. Musi on zostać potwierdzony przez przeciwnika lub sędziego.
 • Po zakończeniu meczu, gracze są zobowiązani do podania haseł, które chronią zapisy gry.

6. Zasady fair-play

 • Korzystanie z pomocy zewnętrznych programów jest dozwolone, o ile nie ingeruje bezpośrednio w grę (odczyt danych nie jest zautomatyzowany, a dzieje się przez gracza) oraz nie dostarcza graczowi informacji nieosiągalnych konwencjonalnie, w grze. Oznacza to, że dopuszczone jest:
 • Używanie zbiorów informacji o grze, mechanice, statystykach potworów etc.
 • Oglądanie filmików i klipów z gier innych graczy, do powtarzania ruchów (np. schematyczne walki, jak churchyard).
 • Tworzenie i przeglądanie zrzutów ekranu podczas gry, tak samo jak (swojej) transmisji.
 • Otwieranie drugiej instancji Heroesów w drugim oknie.
 • Liczenie z użyciem kalkulatorów (guardów, damage’u, prostych etc.).
 • Niedopuszczalne jest używanie wyżej nieujętych narzędzi, w szczególności:
 • Narzędzi do podglądu terenu bitwy, obecności up-stacka, drzewka rozwoju bohaterów
 • Podglądanie transmisji przeciwnika bądź retransmisji organizowanej przez Ligę, podglądanie sejwów i wygenerowanej mapy
 • W przypadku braku pewności co do legalności używania danego narzędzia, gracz proszony jest o kontakt z Komitetem Centralnym.

7. Dodatkowe zastrzeżenia:

 • Graczy obowiązuje wzajemny szacunek pod względem używania zasobu timera w przypadkach, kiedy się on zatrzymuje (walka PvP/okres przed zaakceptowaniem tury). Odejście od komputera na dłuższą chwilę powinno być sygnalizowane przeciwnikowi, a używanie zatrzymanego czasu mieścić się w szeroko rozumianych normach dżentelmeńskiego współzawodnictwa (oraz zasad HotA lobby, które nakazują wykonanie ruchu w ciągu 10 minut od zatrzymania zegara).
 • Obowiązuje zakaz gry drużynowej w rozumieniu przejęcia operowania kursorem przez postronnego gracza. W przypadku, kiedy gracz zmuszony jest rozegrać swój mecz z towarzystwie postronnych graczy Heroes 3 (np. meetup klanowy w trakcie zaplanowanej rozgrywki czy używanie cudzego sprzętu), należy zgłosić taki stan rzeczy przed meczem Komitetowi Centralnemu. Wszelkie wątpliwości co do samodzielności gry będą rozstrzygane przez Komitet i mogą skutkować ukaraniem gracza, który posiłkuje się grą innych osób, a także podpowiadające osoby, o ile grają w Lidze Heroes.
 • Graczy transmitujących swoje rozgrywki (streamerów) prosi się o nie nadmierne korzystanie z pomocy czatu. Dozwolone jest czytanie i interakcja z czatem, lecz współpraca z nim powinna odbywać się w granicach dżentelmeńskiej przyzwoitości. Tyczy się to szczególnie momentów, w którym zegar się zatrzymuje (walka PvP; przed turą)
 • Streamerzy są również proszeni o natychmiastowe usuwanie ze swojego czatu (najlepiej za pośrednictwem moderacji) wszystkich nietrywialnych informacji wyniesionych z transmisji przeciwnika (spoilerów) oraz reagowanie na otrzymywanie takowych informacji timeoutami/banami czatowników, którzy takie niesportowe informacje wynoszą.
W przypadku niejasności regulaminu, należy zgłosić problem do Komitetu Centralnego Ligi na Discord lub bezpośrednio skontaktować się z nimi. Komitet Centralny Ligi zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny.
15 maja 2021