Gracze »Piotr
Piotr
dywizja Katarzyna, miejsce 10
dywizja Geon, miejsce 1
2021-05-17 / 2021-05-30 2021-05-31 / 2021-06-13 2021-06-14 / 2021-06-27 2021-06-28 / 2021-07-11 2021-07-12 / 2021-07-25 2021-07-26 / 2021-08-08 2021-08-09 / 2021-08-22 2021-08-23 / 2021-09-05 2021-09-06 / 2021-09-19 2021-09-20 / 2021-10-03 2021-10-04 / 2021-10-17
Koster vs. Piotr Piotr vs. AnanasowyJoe berkas vs. Piotr Piotr vs. Ardian Marand1710 vs. Piotr Piotr vs. yke MrBaII vs. Piotr Piotr vs. Deextereek Szczypas vs. Piotr Piotr vs. Maester Piotr
2021-11-08 / 2021-11-29 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-16 / 2021-12-12
Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania Piotr vs. Starget Brak spotkania