Gracze »mikii
mikii
dywizja Cyra, miejsce 6
dywizja Geon, miejsce 1
dywizja Faza Swiss, miejsce 4
2021-05-17 / 2021-05-30 2021-05-31 / 2021-06-13 2021-06-14 / 2021-06-27 2021-06-28 / 2021-07-11 2021-07-12 / 2021-07-25 2021-07-26 / 2021-08-08 2021-08-09 / 2021-08-22 2021-08-23 / 2021-09-05 2021-09-06 / 2021-09-19 2021-09-20 / 2021-10-03 2021-10-04 / 2021-10-17
Woźny888 vs. mikii
nostalgia
-4000
mikii vs. Rzaku
6lm10a
-4100
CzileraInzyniera vs. mikii
6lm10a
-5000
mikii vs. Shyfayren
6lm10a
-3000
Banan10 vs. mikii
h3dm1
900
mikii vs. Kicaj_666
6lm10a
-3800
Kiniok vs. mikii
h3dm1
900
mikii vs. Jordan27
h3dm1
-900
Zandarz vs. mikii
mt_fw
6600
mikii vs. materaldo
6lm10a
-600
mikii
2021-11-08 / 2021-11-29 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-16 / 2021-12-12
Brak spotkania Kadziel vs. mikii
6lm10a
3900
w/o
Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania
2022-01-03 / 2022-01-16 2022-01-17 / 2022-01-30 2022-01-31 / 2022-02-13 2022-02-14 / 2022-02-27 2022-02-28 / 2022-03-13 2022-03-14 / 2022-03-27 2022-03-28 / 2022-04-10 2022-04-11 / 2022-04-24 2022-04-25 / 2022-05-08 2022-05-09 / 2022-05-22 2022-05-23 / 2022-06-05
mikii vs. pretor440
6lm10a
-1500
mikii Derek vs. mikii
nostalgia
3300
mikii vs. Bulbet
6lm10a
500
CanWeLoad? vs. mikii
spider
-2100
mikii vs. wnukos
nostalgia
2900
Flisiu vs. mikii
6lm10a
-3400
mikii vs. mitsurugi321
6lm10a
-900
mirek_swirek vs. mikii
nostalgia
3000
mikii vs. majoseek _Punisher_ vs. mikii
6lm10a
-2900
2023-07-11 / 2023-07-16 2023-07-17 / 2023-07-21 2023-07-22 / 2023-07-26 2023-07-27 / 2023-08-01 2023-08-02 / 2023-08-06 2023-08-07 / 2023-08-11 2023-08-12 / 2023-08-16 2023-08-17 / 2023-08-21
Gongwazy vs. mikii mikii vs. Tyranuxus RitoSux vs. mikii mikii vs. Dominoes mikii vs. jacajackson CzileraInzyniera vs. mikii mikii vs. KacperOK mikii vs. Gumis