Gracze »chochla
chochla
dywizja Octavia, miejsce 21
dywizja Geon, miejsce 4
dywizja Crag Hack, miejsce 6
dywizja Tazar, miejsce 8
dywizja Mephala, miejsce 4
2020-09-07 / 2020-09-20 2020-09-21 / 2020-10-04 2020-10-05 / 2020-10-18 2020-10-19 / 2020-11-01 2020-11-02 / 2020-11-22 2020-11-16 / 2020-11-29 2020-11-30 / 2020-12-13 2020-12-14 / 2021-01-03 2021-01-04 / 2021-01-17 2021-01-18 / 2021-01-31 2021-02-01 / 2021-02-14 2021-02-15 / 2021-02-28 2021-03-01 / 2021-03-14 2021-03-01 / 2021-03-28
chochla vs. Xeno[CV]
6lm10a
-1300
WnuCzek vs. chochla
--Szablon--
0

!

chochla vs. Radianer
mt_mp
-1600
chochla vs. MrBaII
--Szablon--
0

!

Hakate1337 vs. chochla
--Szablon--
0

!

chochla vs. Valerin Bizonov
6lm10a
2600
Rosaki vs. chochla
h3dm1
1400
chochla vs. January
h3dm1
-800
chochla vs. Herosolo
h3dm1
900
smok_ vs. chochla
mt_mp
-1000
Matrido vs. chochla
6lm10a
-700
chochla vs. Jajko
mt_fw
-4000
Antyintel vs. chochla
6lm10a
3200
Brak spotkania
2021-03-22 / 2021-04-29 2021-03-22 / 2021-04-29 2021-03-22 / 2021-04-29 2021-03-22 / 2021-04-29 2021-03-22 / 2021-04-29
Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania VDamianV vs. chochla
--Szablon--
0

!

2021-05-17 / 2021-05-30 2021-05-31 / 2021-06-13 2021-06-14 / 2021-06-27 2021-06-28 / 2021-07-11 2021-07-12 / 2021-07-25 2021-07-26 / 2021-08-08 2021-08-09 / 2021-08-22 2021-08-23 / 2021-09-05 2021-09-06 / 2021-09-19 2021-09-20 / 2021-10-03 2021-10-04 / 2021-10-17
Podejrzanyy vs. chochla
h3dm1
-900
chochla vs. Zenon_Smerf
mt_andromeda
-1000
Barbarez vs. chochla chochla vs. JaceQ91 miodzislaw vs. chochla
h3dm1
800
chochla vs. smok_
6lm10a
4000
BielikBazuka vs. chochla chochla vs. Xeno[CV]
nostalgia
-2500
chochla vs. Grom Hellscream Blackyyo vs. chochla
h3dm1
-400
chochla vs. MM14
6lm10a
3000
2022-01-03 / 2022-01-16 2022-01-17 / 2022-01-30 2022-01-31 / 2022-02-13 2022-02-14 / 2022-02-27 2022-02-28 / 2022-03-13 2022-03-14 / 2022-03-27 2022-03-28 / 2022-04-10 2022-04-11 / 2022-04-24 2022-04-25 / 2022-05-08 2022-05-09 / 2022-05-22 2022-05-23 / 2022-06-05
chochla vs. Sandra
mt_andromeda
-1000
Burymistrz vs. chochla
mt_andromeda
-1000
chochla vs. gee
6lm10a
1500
chochla Podejrzanyy vs. chochla chochla vs. Jajko bertas. vs. chochla
rally
3300
chochla vs. Przemo205 bartekkita vs. chochla chochla vs. Przemo_oo3 beltalowda vs. chochla
6lm10a
3800
2022-11-07 / 2022-11-20 2022-11-21 / 2022-12-04 2022-12-05 / 2022-12-18 2022-12-19 / 2023-01-08 2023-01-09 / 2023-01-22 2023-01-23 / 2023-02-05 2023-02-06 / 2023-02-19 2023-02-20 / 2023-03-05 2023-03-06 / 2023-03-19
chochla vs. javedin
h3dm3
900
popularny.proszek vs. chochla
6lm10a
-1400
chochla vs. KrystianTyraxor
6lm10a
-600
chochla Bujal vs. chochla chochla vs. Tomanek Machberet vs. chochla chochla vs. Krwawy_ponurak
h3dm3
800
cdk vs. chochla
mini-nosta
2900
2023-06-12 / 2023-07-02 2023-07-03 / 2023-07-16 2023-07-17 / 2023-07-30 2023-07-31 / 2023-08-13 2023-08-14 / 2023-08-27 2023-08-28 / 2023-09-10 2023-09-11 / 2023-09-24
chochla vs. EasyKacman
6lm10tp
-2400
KniazJarema vs. chochla
6lm10tp
-9000
Banita vs. chochla
mt_nebula1.1
-800
chochla vs. Templar
6lm10tp
2300
Krwawy_ponurak vs. chochla
h3dm3
-800
chochla vs. Zator
6lm10tp
6400
balkan13 vs. chochla
6lm10tp
800
2023-10-23 / 2023-11-13
chochla vs. KopalniaDrewna
2023-12-25 / 2024-01-21 2024-01-22 / 2024-02-04 2024-02-05 / 2024-02-18 2024-02-19 / 2024-03-03 2024-03-04 / 2024-03-17 2024-03-18 / 2024-03-31 2024-04-01 / 2024-04-14
Jon_Snow_ vs. chochla
Sapphire
4500
chochla vs. Banita
h3dm
-1100
cdk vs. chochla
Sapphire
5600
chochla vs. Eivreal
Sapphire
4600
KiraMT vs. chochla
6lm10
2600
chochla vs. bzzzz
Sapphire
2400
chochla