Gracze »_Punisher_
_Punisher_
dywizja Sephinroth, miejsce 1
dywizja Sir Mullich, miejsce 1
dywizja Ryland, miejsce 8
dywizja Geon, miejsce 28
dywizja Cyra, miejsce 7
2020-09-07 / 2020-09-20 2020-09-21 / 2020-10-04 2020-10-05 / 2020-10-18 2020-10-19 / 2020-11-01 2020-11-02 / 2020-11-22 2020-11-23 / 2020-12-06 2020-12-07 / 2020-12-20 2020-12-21 / 2021-01-10 2021-01-11 / 2021-01-24 2021-01-25 / 2021-02-07 2021-02-08 / 2021-02-21 2021-02-22 / 2021-03-07 2021-03-08 / 2021-03-21
_Punisher_ vs. wickedskinner
mt_fw
3200
Kicaj_666 vs. _Punisher_
h3dm1
-900
_Punisher_ vs. MikiWaikiki
mt_fw
-3000
Findan vs. _Punisher_
6lm10a
-600
_Punisher_ vs. Rzaku
6lm10a
0
Yarzapp vs. _Punisher_
6lm10a
-700
_Punisher_ vs. szhzs
6lm10a
2200
_Punisher_ #Lysy vs. _Punisher_
mt_fw
2200
_Punisher_ vs. Piekielny_Aniol
mt_fw
-3500
wolfbin vs. _Punisher_
--Szablon--
0

!

_Punisher_ vs. Roberto
h3dm1
-500
heluuuu vs. _Punisher_
h3dm1
900
2021-03-22 / 2021-04-29 2021-04-30 / 2021-05-21 2021-05-22 / 2021-06-11 2021-06-12 / 2021-07-02 2021-07-03 / 2021-07-23
Darcade vs. _Punisher_
nostalgia
-2900
mt_fw
-5800
Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania
2021-05-17 / 2021-05-30 2021-05-31 / 2021-06-13 2021-06-14 / 2021-06-27 2021-06-28 / 2021-07-11 2021-07-12 / 2021-07-25 2021-07-26 / 2021-08-08 2021-08-09 / 2021-08-22 2021-08-23 / 2021-09-05 2021-09-06 / 2021-09-19 2021-09-20 / 2021-10-03 2021-10-04 / 2021-10-17
_Punisher_ vs. KretMMz
mt_fw
6100
Synestesiac vs. _Punisher_
mt_fw
-5000
_Punisher_ vs. mitsurugi321
6lm10a
-1900
_Punisher_ Korczi vs. _Punisher_
mt_fw
-5000
_Punisher_ vs. Wladca wunszy
mt_fw
5800
Findan vs. _Punisher_
6lm10a
-4300
_Punisher_ vs. siofo
6lm10a
-2000
Grzechen88 vs. _Punisher_
6lm10a
100
_Punisher_ vs. Odelle
mt_fw
-6800
JuraBKS vs. _Punisher_
2021-11-08 / 2021-11-29 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-16 / 2021-12-12
Brak spotkania Brak spotkania _Punisher_ vs. Maralf
6lm10a
-3100
nostalgia
4100
h3dm1
1000
Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania
2022-01-03 / 2022-01-16 2022-01-17 / 2022-01-30 2022-01-31 / 2022-02-13 2022-02-14 / 2022-02-27 2022-02-28 / 2022-03-13 2022-03-14 / 2022-03-27 2022-03-28 / 2022-04-10 2022-04-11 / 2022-04-24 2022-04-25 / 2022-05-08 2022-05-09 / 2022-05-22 2022-05-23 / 2022-06-05
Derek vs. _Punisher_
nostalgia
3000
_Punisher_ vs. Bulbet
6lm10a
-2800
CanWeLoad? vs. _Punisher_
nostalgia
-2800
_Punisher_ vs. wnukos
nostalgia
-3600
Flisiu vs. _Punisher_
6lm10a
3600
_Punisher_ vs. mitsurugi321
6lm10a
-700
mirek_swirek vs. _Punisher_
6lm10a
-3800
_Punisher_ vs. majoseek _Punisher_ pretor440 vs. _Punisher_
6lm10a
700
_Punisher_ vs. mikii
6lm10a
2900
2022-07-04 / 2022-07-25 2022-06-20 / 2022-07-10 2022-06-20 / 2022-07-10 2022-06-20 / 2022-07-10 2022-06-20 / 2022-07-10
Brak spotkania Brak spotkania _Punisher_ vs. Shyfayren Brak spotkania Brak spotkania