Gracze »Arytmetyczny
Arytmetyczny
dywizja Jeddite, miejsce 2
dywizja Sir Mullich, miejsce 1
dywizja Grindan, miejsce 12
2020-09-07 / 2020-09-20 2020-09-21 / 2020-10-04 2020-10-05 / 2020-10-18 2020-10-19 / 2020-11-01 2020-11-02 / 2020-11-22 2020-11-23 / 2020-12-06 2020-12-07 / 2020-12-20 2020-12-21 / 2021-01-10 2021-01-11 / 2021-01-24 2021-01-25 / 2021-02-07 2021-02-08 / 2021-02-21 2021-02-22 / 2021-03-07 2021-03-08 / 2021-03-21
Inomagic vs. Arytmetyczny
--Szablon--
0

!

Arytmetyczny vs. Bejker
mt_fw
-4600
Lord Davy vs. Arytmetyczny
mt_fw
-3500
Arytmetyczny vs. Mqnabz7
nostalgia
-3200
Dadalus vs. Arytmetyczny
nostalgia
2500
Arytmetyczny vs. ignus
mt_fw
-3600
Bulbet vs. Arytmetyczny
6lm10a
-1200
Arytmetyczny vs. Crackbrained
6lm10a
-3600
JohnDruitt vs. Arytmetyczny
nostalgia
800
Arytmetyczny vs. Bosu
mt_fw
-3800
ABH vs. Arytmetyczny
--Szablon--
0

!

Arytmetyczny vs. Derek
--Szablon--
0

!

Arytmetyczny
2021-03-22 / 2021-04-29 2021-04-30 / 2021-05-21 2021-05-22 / 2021-06-11 2021-06-12 / 2021-07-02 2021-07-03 / 2021-07-23
Arytmetyczny vs. banan1222
nostalgia
-3400
mt_mp
-2200
Kexibq2134 vs. Arytmetyczny
6lm10a
-3100
mt_fw
-5600
nostalgia
-4100
Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania
2021-05-17 / 2021-05-26 2021-05-27 / 2021-06-05 2021-06-06 / 2021-06-15 2021-06-16 / 2021-06-25 2021-06-26 / 2021-07-05 2021-07-06 / 2021-07-15 2021-07-16 / 2021-07-25 2021-07-26 / 2021-08-04 2021-08-05 / 2021-08-14 2021-08-15 / 2021-08-24 2021-08-25 / 2021-09-03 2021-09-04 / 2021-09-13 2021-09-14 / 2021-09-23 2021-09-24 / 2021-10-03 2021-10-04 / 2021-10-13 2021-10-14 / 2021-10-23 2021-10-24 / 2021-11-02
Arytmetyczny vs. Szopa666
6lm10a
-4000
Niechcic vs. Arytmetyczny
mt_andromeda
900
Arytmetyczny vs. Gumis
mt_andromeda
-500
Cruzen vs. Arytmetyczny Arytmetyczny vs. bejbus1 Ziemian vs. Arytmetyczny Arytmetyczny vs. RitoSux
mt_fw
-6800
Kexibq2134 vs. Arytmetyczny Arytmetyczny vs. KacperOK
mt_fw
-6100
Dadalus vs. Arytmetyczny
6lm10a
-2500
Arytmetyczny vs. Crackbrained
mt_andromeda
-1100
Arytmetyczny W4rchi vs. Arytmetyczny Arytmetyczny vs. KesZu Dawidu_91 vs. Arytmetyczny Arytmetyczny vs. Venefiz Tyranuxus vs. Arytmetyczny