Gracze »Lord Davy
Lord Davy
dywizja Jeddite, miejsce 5
2020-09-07 / 2020-09-20 2020-09-21 / 2020-10-04 2020-10-05 / 2020-10-18 2020-10-19 / 2020-11-01 2020-11-02 / 2020-11-22 2020-11-23 / 2020-12-06 2020-12-07 / 2020-12-20 2020-12-21 / 2021-01-10 2021-01-11 / 2021-01-24 2021-01-25 / 2021-02-07 2021-02-08 / 2021-02-21 2021-02-22 / 2021-03-07 2021-03-08 / 2021-03-21
Lord Davy vs. ABH
--Szablon--
0

!

Derek vs. Lord Davy
--Szablon--
0

!

Lord Davy vs. Arytmetyczny
mt_fw
3500
Inomagic vs. Lord Davy
--Szablon--
0

!

Lord Davy vs. Bejker
nostalgia
-4100
Lord Davy Mqnabz7 vs. Lord Davy
nostalgia
500
Lord Davy vs. Dadalus
nostalgia
2800
ignus vs. Lord Davy
mt_mp
-2500
Lord Davy vs. Bulbet
6lm10a
-3000
Crackbrained vs. Lord Davy
6lm10a
-2400
Lord Davy vs. JohnDruitt
--Szablon--
0

!

Bosu vs. Lord Davy
nostalgia
-1200